Z Dionizosem i Hermesem w starożytnej Nea Pafos

- amfory transportowe i ich zawartość oraz regionalna produkcja i ekonomia miasta w okresie hellenistycznym

 

Projekt prowadzony przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach

2015-2019

Finansowany przez Narodowe Centrum Nauki 

konkurs Sonata 9

Nr projektu 2015/17/D/HS3/00245

Zaakceptowany przez Departament Starożytności Cypru

 

Projekt wykorzystuje zabytki odkryte na następujących stanowiskach archeologicznych na terenie starożytnej Nea Pafos (dz. Kato Pafos):

Agora (Uniwersytet Jagielloński, kierownik prof. dr hab. E. Papuci-Władyka)

Maloutena (Uniwersytet Warszawski, kierownik prof. dr hab. W. A. Daszewski do roku 2007, dr H. Meyza od roku 2008)

Dom Orfeusza (Uniwersytet Cypryjski, kierownik prof. dr hab. D. Michaelides)

 

Kontakt

Kierownik projektu

dr Agata Dobosz

agata.dobosz@uj.edu.pl

agata.g.dobosz@gmail.com

 

Adres

Instytut Archeologii UJ
ul. Gołębia 11
31-007 Kraków